Виза за проектиране

Виза за проектиране – как и кога се издава?

Виза за проектиране – как и кога се издава?                Визата за проектиране е извадка от действащ ПУП (подробен устройствен план), издаден от архитекта на съответния район или община и разглежда урегулирания поземлен имот и съседните му такива, c означени налични сгради и постройки c нанесени линии на застрояване, допустими височини, плътност и интензивност на…

Архитектурно заснемане – Що е то?

АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ – ЩО Е ТО? Ако сте чували израза „архитектурно заснемане“, най-вероятно си представяте снимане с телефон/фотоапарат на някаква сграда. Нищо подобно. Архитектурно заснемане представлява процес, при който архитект измерва и изчертава част от помещение, част от сграда или цялата сграда. При архитектурното заснемане се изобразяват дебелина на стените, позицията на вратите и прозорците с…