Урегулиране на поземлен имот – УПИ ?

Урегулиране на поземлен имот (УПИ)?             Урегулирането на имот е процедура, която трябва да бъде извършена от специалист. Това е така, защото при желание за строителство, регулацията е необходимост и е от особена важност за бъдещите инвестиционни намерения на собственика на имота. Какво е поземлен имот (ПИ)? Терминът „поземлен имот“ е дефиниран в закона за…