Преустройство, реконструкция, основен ремонт, промяна на предназначението, смяна на статут…

Проекти за преустройство, реконструкция, основен ремонт, промяна на предназначението, смяна на статут, саниране и др. на съществуващи помещения или цели сгради.              Проектите за преустройство и смяна на предназначението са едни от най-масово срещаните проекти в архитектурната практиката. Процедурите по смяна на предназначението на обекти са често скъпи, сложни и отнемат доста време от започване…