Виза за проектиране

Виза за проектиране – как и кога се издава?

Виза за проектиране – как и кога се издава?                Визата за проектиране е извадка от действащ ПУП (подробен устройствен план), издаден от архитекта на съответния район или община и разглежда урегулирания поземлен имот и съседните му такива, c означени налични сгради и постройки c нанесени линии на застрояване, допустими височини, плътност и интензивност на…