Услуги

услуги

 • Строителство

  Жилищно строителство Промишлено строителство Инфраструктурни проекти Ремонт Реконструкции...

 • Надзор

  Строителен надзор на проекти и обекти в различни точки на страната Издаване на удостоверения за търпимост по параграф 16, ал.1 от ПР на ЗУТ Инвеститорски контрол Количествено-стойностни сметки...

 • Експертизи

  Конструктивни експертизи Обследване Технически паспорти Енергийна ефективност Доклади...

 • Дизайн

  Интериорен дизайн Екстериорен дизайн...

 • Управление на проекти и съгласуване

  Общинска администрация Енерго Водоснабдяване и канализация Кадастър Придвижване до строително разрешение...

 • Комплексно проектиране

  Жилищни сгради Обществени сгради Промишлени сгради СПА центрове Старчески домове Хотели Училища Инфраструктурни проекти Модификация на съществуващи чертежи Хидротехнически съоръжения...